Tarih Örnek Testler ve Cevapları

Herkese iyi günler arkadaşlar.Bugün sizlere birbirinden farklı 10 adet tarih sorusu ve bunların cevaplarını paylaşacağız.Umarız faydalı olur.

Bu sorulara bakarak tarih dersi için test çözme yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.Şimdiden herkese iyi dersler ve iyi test çözmeler dileriz.Sorular ve cevapları aşağıdadır.

Sorular

1-)Bir tarihçi şöyle diyor; “Tarihçinin görevi geçmişi sevmek ya da kendisini geçmişten kurtarmak değil, bugünü kavramanın anahtarı olarak tarih üstünde çalışmak ve onu anlamaktır.”
Bu bilgide tarih biliminin,
I. Geçmişteki olayların incelenmesinde objektif olunması
II. Geçmişteki olayların incelenmesinde gözlem yönteminden yararlanılması
III. Geçmişin incelenmesinde sadece yazılı kaynaklardan yararlanılması
özelliklerinden hangileri üzerinde durulduğu söylene-bilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

2-)Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin daha sonraki süreçte kurulan devletler üzerindeki etkisi en çok aşağıdaki alanlardan hangisinde olmuştur.

A) Mimari
B) Tarım
C) Sanat
D) Askerlik
E) Bilim

3-)Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır?

A) Bedir Savaşı
B) Uhud Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Mekke’nin fethi
E) Tebük seferi

4-)İlk Türk devletlerinde görülen aşağıdaki kavramlardan hangisi dinî alanla ilgili değildir?

A) Toy
B) Yuğ
C) Kam
D) Balbal
E) Kurgan

5-)Karahanlı soyu, Maveraünnehir bölgesindeki göçebe boyları birleştirerek bir siyasal birlik kurmuştur. Bu birlik ikili teşkilat sistemi ile yönetilmiştir.
Bu bilgiden hareketle Karahanlı Devleti ile ilgili olarak,
I. Devlet yönetimi anlayışında eski Türk geleneklerini sürdürülmüştür.
II. Arap kültür değerleri, devlet ve toplum hayatına tamamıyla egemen olmuştur.
III. Devlet yönetiminde güçlü bir merkeziyetçi yapı oluşturulamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

6-)Selahattin Eyyubi’nin aşağıdaki yerlerden hangisini ele geçirmesi üzerine III. Haçlı Seferi düzenlenmiştir?

A) Musul
B) Mekke
C) Kudüs
D) İznik
E) Urfa

7-)Avrupa tarihinde görülen,
I. Haçlı Seferleri
II. Magna Carta
III. Yüzyıl Savaşları
gibi gelişmelerinden hangilerinde İngiltere’nin yer aldığı olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

😎Aşağıdakilerden hangisi I.Bayezid döneminde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

A) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
B) Anadolu’da siyasal birliğin bir süreliğine de olsa büyük ölçüde sağlanması
C) Akkoyunlu Devleti’nin Doğu Anadolu’daki egemenliğine son verilmesi
D) Timur ile siyasal üstünlük mücadelesi içerisine girilmesi
E) İstanbul’un ilk kez kuşatılması

9-)Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda daha sık aralıklarla padişah ve sadrazam değişikliklerinin görülmesi ile “Devlet, ocak içindir.” anlayışının ön plana çıkması başlamasının, aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenemez?

A) Saray kadınlarının devlet işlerindeki etkisinin artmasına
B) Monarşik yapılanmanın sona erdirilmesine
C) Çeşitli kesimler tarafından ayaklanmalar çıkartılmasına
D) Devlete olan güvenin giderek sarsılmasına
E) Savaşlarda istenilen sonuçların alınamamasına

10-)Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin de etkisiyle yaşanan dağılma sürecini engellemeye yönelik önlemler olarak gündeme gelen düşünce akımlarının ortaya çıkışının kronolojik olarak sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Türkçülük – Osmanlıcılık – İslamcılık
B) Osmanlıcılık – İslamcılık– Türkçülük
C) Türkçülük – İslamcılık– Turancılık
D) Turancılık– Osmanlıcılık – Batıcılık
E) Batıcılık– Türkçülük – İslamcılık

Cevap Anahtarları

1-)A

2-)D

3-)A

4-)A

5-)C

6-)C

7-)E

8-)C

9-)B

10-)B

Şimdilik bu kadar.Konuya ilgi gelirse başka sorular da ekleyeceğiz.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir