Divan Şiirinden Seçmeler Kitabı Kısaca Özeti

Kitabın Adı : Divan Şiirinden Seçmeler

Yazarı : Kolektif (Ortaklaşa)

Divan Şiirinden Seçmeler Kitap Özeti:

Divan şiirinden seçmeler isimli kitap MEB onaylı 100 temel eser listesinde yer almaktadır. Bu kitapta birçok şairin divan türünde şiirleri bulunmaktadır. Aşağıda da bazı divan şiiri örneklerini paylaşacağız.

Divan şiiri Türk Edebiyatı’nda saray edebiyatı olarak gelişen ve şiir alanında belli kaidelerin kullanıldığı, özlü sözlerin ve hakiki mesajların öne çıktığı bir bölüm olmuştur. Buradaki divan kelimesi şairlerin toplandığı yere denilmektedir. Bu şiirler aşağıda örneklerinden gördüğünüz gibi çoğunlukla ağır ve zengin bir dille yazılmaktadır.

Bazı Divan Şiiri Örnekleri Şunlardır:

Fuzuliden bir dörtlük;

İlm kesbiyle pâye-i rif’at
Arzû-yı muhâl imiş ancak
Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak

Fuzûlî

Nef’i’den bir parça;

Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur
Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur

Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem
Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur

Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün
Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur

Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından
Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur

Nef’î

Şeyh Galib’den bir bölüm;

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

Şeyh Gâlib

Divan şiirleri kitabı hakkında kısaca bilgiler bu şekildedir. Herkese Türkçe ve Edebiyat derslerinde başarılar dileriz…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir