İnşaat Mühendisliği Maaşları Ne Kadardır?

Gerek iş olanakları gerekse inşaat mühendisliği maaşları neticesinde inşaat mühendisliği revaçtadır.

İnşaat Mühendisliği Nedir ve Nasıl Bir Meslektir?

Toplumun güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olan inşaat mühendisliği farklı alanların zemininde yer alan değişik yapıların biçimlerinin bilinmesini gerektirir. Bu biçimler yapıların davranışlarını ortaya koyar ve bu davranışları öğretmek yapıların doğru projelendirilmesi için gereklidir. Neticede de inşaat mühendisliği alanında yeterlilik gösteren kişilere okutulur. İnşaat mühendisleri ortaya koyacakları yapıların ülkeler tarafından belirlenmiş standartlara uygun olması için projeler elde ederler.

Bu noktadaki amaç güvenli yapıların inşa ediliyor olmasıdır. Özellikle beton, ulaştırma ve çelik yapılarında belirlenen güvenlik standartlarına uyma zorunluluğu inşaat mühendislerinin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Yapıların inşasında güvenlik sağlanırken aynı zamanda yapıların ekonomik olmasını da göz ardı etmemek inşaat mühendislerinin uğraş alanına girer. Bununla birlikte sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramları da mühendislerin dikkate aldığı diğer konulardan yalnızca bazılarıdır.

Sürdürülebilirlik kavramından kasıt bir yapı inşa edilirken inşaat mühendisinin bu yapının 10 yıl sonraki verimliliğini düşünmesi gerekecektir. Öyle ki yapının 10 yıl sonraki durumunun önceden analiz edilmesi yapının verimli kullanılmasını ortaya koymuş olacaktır ve inşaat mühendisi maaşı bölümü hidrolik, geoteknik, ulaştırma ve yapı alanlarını da içerisine alan kapsamlı bir bölümdür.

Aynı zamanda inşaat mühendislerinin faaliyet gösterdiği şantiyelerin de her biri bir başka sorunu doğurabilmektedir. Bu sorunların doğru bir stratejiden yararlanılarak minimiz edilmesi veya ortadan kaldırılması için mühendisler staj görür ve iş alanına gerekli eğitim ve tecrübeler edinerek girerler.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Dünya ülkelerinde inşaat mühendisliği iş ilanlarının oldukça olanaklı olması üniversite seçiminde öğrencileri inşaat mühendisliği bölümü mezunu ne iş yapar sorusu hakkında bilgi sahibi olmaya zorluyor. Bu soru beklenilen ve oldukça geniş kapsamlı bir sorudur. Buna istinaden bölüm hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için şöyle bir tanımda bulunulabilir: Her çeşit yol, baraj, bina, liman, havaalanı, tünel, kanalizasyon, demir yolu, metro, hızlı tren, su şebekesi, su kemerleri, köprü vb. yapıların endüstri ve hizmet yapılarının planlandırılması ve projelendirilmesi ile inşa alanlarının yapımı ve denetimi üzerinde görevler alırlar.

İnşaat Mühendislerinin Çalışma Alanları

Kapsamlı bir bölüm olan inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların veya bu bölümü tercih etmeyi düşünenlerin kafasında soru işareti bırakan konular arasında yer alıyor inşaat mühendisleri nerelerde çalışır sorusu… Bölüm mezunlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda çalışma alanlarının olduğuna değinilebilir.

Mezunlar plan, proje veya denetim alanlarında rahatlıkla iş sahası bulabilirler. Hem kamu alanlarında hem de özel sektörde çalışma alanları oldukça geniştir. Bu kişiler şantiyelerde veya bürolarda çalışabilirler. Şantiyelerde çalışan mühendislerin odak noktaları saha mühendisliği, yapı denetimcilik, kontrol mühendisliği, proje müdürlüğü ve şantiye şefliği olmaktadır.

Ofislerde çalışan inşaat mühendislerinin odak noktaları ise ekonomi ve statik hesaplamalar ve teknik ofis şefliğidir. Buradan da anlaşılacağı üzere inşaat mühendislerinin çalışma alanları geniş olup bölüm mezunlarının işsiz kalması söz konusu bile olmamaktadır. Elbette bu durum biraz da mezunların kendini yetiştirmelerine bağlıdır. Okul yıllarında edinilen bilgilerin tecrübe ile de yoğrulması ile inşaat mühendisleri gittikleri her yerde iş bulabileceklerdir.

İnşaat Mühendisi Ne Kadar Kazanır?

Söz konusu kamuda inşaat mühendisi olarak çalışmak ise devlet kurumlarında mühendisliğin alanlarına göre bir ayrım yapılmaksızın mühendislere birbirine eş değer maaş verilir. Özel sektörde inşaat mühendislerinin maaşını etkileyen etmenler erkeklerde askerlik, yabancı dil, mezun olunan okul ve kabiliyettir. Yeni mezunlar 1500 TL ile ülkemizde çalışabilmektedirler.

Ancak işinin ehli olduğunu kanıtlamayı başaran mühendislerin maaşları en az 3000 TL’ye kadar artış gösterecektir. Kamuda görevli inşaat mühendisi ne kadar kazanır sorusuna verilecek cevap ise şöyledir: Güncel olarak 3.750 TL mühendislere verilen düzenli maaştır. Hizmetin yılı, derece ve kademe, 72 aydan küçük ve büyük çocuk sayısı ve sendika üyeliği konuları göz önüne alınarak görev yeri doğrultusunda inşaat mühendislerinin maaşları artabilir.

Kamuda en yüksek inşaat mühendisi maaşının 5000 TL civarında olduğu bilinmektedir. Eşi çalışmayan inşaat mühendisleri 105 ila 109  TL civarında eş harcı alırken çocuklarının olması halinde 20 ila 25 TL yardım ve asgari geçim indiriminden yararlanırlar.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir