Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Nelerdir?

Herkese merhabalar. Bu yazımızda sizlere Osmanlı Devleti’ndeki Divân-ı Hümâyun üyelerini ve görevlerini paylaşacağız.

Divan-ı Humayun Osmanlı devletinde ilk olarak Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Divan-ı Humayun siyasi, idari, adli, askeri, mali işler ve davaların görüldüğü vb. bütün devlet işlerinin görüşüldüğü yürütme ve danışma kuruludur. Şimdi sizlere Divan-ı Hümayun üyelerinin isimlerini ve görevlerini paylaşalım.

Veziriazam (temsili)
Veziriazam (temsili)

Divân-ı Hümâyun Üyeleri ve Görevleri

  • Vezîriâzam : Siyasi ve askeri konularda epey geniş yetkilere sahip olan veziriazam padişahın mutlak vekiliydi ve padişahın mührünü taşırdı. Padişah’tan sonraki en yüksek rütbeli devlet adamıdır. Veriziazam’ın diğer ismi Sadrazam’dır.
  • Vezirler : Sayıları sabit olmayıp değişkenlik gösteren vezirler, devlet işlerinde vezîriâzama yardımcı olurlardı.
  • Kazaskerler : Anadolu ve Rumeli kazaskerleri olarak 2 kısma ayrılırlardı. Osmanlı Devleti’nde yargı ve eğitim teşkilatı ile taşra idaresinden sorumlu olan kişilerdir.
  • Defterdarlar : Anadolu ve Rumeli defterdarları olarak 2 kısma ayrılırlar. Defterdarlar ise Osmanlı maliyesinden sorumlu olan kişilerdir.
  • Nişancı : Nişancı, padişahın tuğrasını(mühür) çeken, tımar ve zeametlerin(vergi) kayıtlarını tutan ve devletin iç ve dış yazışmalarını yapan görevlilerdir.
  • Yeniçeri Ağası : Sadece vezir rütbesi alan Yeniçeri Ağası, yeniçerilerin vb. askerlerin başı olarak toplantılarda yer alırdı.
  • Kaptanıderya : 16. yüzyıldan (XVI. yüzyıl) itibaren donanma(deniz) komutanı olarak Divan’a katılmıştır.
Kaptanıderya (temsili)
Kaptanıderya (temsili)

Divan-ı humayun üyeleri ve görevleri bu şekildedir. Herkese iyi dersler ve sınavlarda başarılar dileriz…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir