Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler Kitabı Kısaca Özeti

Kitabın Adı : Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler

Yazar : Yunus Emre

Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler Kitap Özeti

13. yüzyılda yaşamış bir mutasavvıf olan Yunus Emre, tekke terbiyesi ve talimi almış bir şahsiyettir. Anadolu’da irşat etmiştir. Şiir olarak eserleri Halk edebiyatı alanında bir divanda derlenmiştir. Divan, Halk şairlerinin şiirlerini topladığı esere ad verilir. Daha çok nasihat içerikli din merkezli şiirler kaleme alan Yunus Emre, hece ölçüsünü kullanmıştır. Halk dilini ve imgeler eserlerinde sıkça yer vermiştir.

Şiirlerinde binlerce beyitten oluşanları yer alır. Taptuk Emre’nin etkisinde kalan Yunus Emre’nin Molla Kasım da hayatında önemli bir yer tutar. Anadolu’ da insanlara pek çok katkısı bulunmaktadır. Şiir diliyle insanları hikmet ve hakikatlere ve ilim yoluna çağırmıştır.

Yunus’un Şair Olması:

Yunus Emre, Mevlana, Taptuk Emre , Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş-ı Veli’den etkilenmiş ve onlardan yararlanmıştır. Mevlana’ya lan bağlılığı Yunus’un zihnen gerçekleşir. Yunus Emre’nin şiirleri her açıdan Ahmet Yesevi ile büyük benzerlik taşır. Üslup ve dil açıdan oldukça sade kullanmıştır. Eserlerinde Türkçe’yi anne sütü kadar saf ve duru kullanır. Şiirleriyle Türkçe’nin şiir dili olabileceğini kanıtlamıştır.

Divanından bazı şiir eserleri şu şekildedir:

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın aşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene Ver anları
Bana seni gerek seni

Yunus’dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir