Türklerin Orta Asya’dan Göç Ettiği Yerler ve Göçün Nedenleri

Herkese iyi günler dileriz. Bu yazımızda sizlere Türklerin orta asyadan göl ettiği yerleri, göç eden toplulukları, göçün tarihlerini ve neden göç ettiklerini paylaşacağız.

Türk toplulukları, bazı nedenlerle yaşadıkları bölgeleri topluluklar halinde terk ederek çok uzun mesafeler kat etmek amacıyla başka yerlere göç etmiştir. Mesela bu göçlerden en bilineni Hun devletinin Avrupa’ya yaptığı Kavimler Göçü’dür. Şimdi sizlere Orta Asya’dan başka yerlere yapılmış olan tüm Türk göçlerini sırayla paylaşalım. Ardından göçün nedenlerini aktaralım.

Orta Asya’dan Türk Göçleri

 • Hunlar: I. yüzyıl sonları ve II. yüzyıl ortalarında, Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına, Türkistan’a göç etmişlerdir.
 • Ak Hunlar-Eftalitler: 350’li yıllarda Afganistan ve Kuzey Hindistan’a göç etmişlerdir.
 • Hunlar: 375 ve sonraki senelerde Güney Kazakistan ve Türkistan’dan Avrupa’ya göç etmişlerdir.
 • Ogurlar: 461-465 yılları arasında Güneybatı Sibirya’dan Güney Rusya’ya göç etmişlerdir.
 • Sabarlar: V. yüzyılın ikinci yarılarında Aral gölünün kuzey bölümlerinden Kafkaslara göç etmişlerdir.
 • Avarlar: VI. yüzyılın ortalarında Batı Türkistan’dan Orta Avrupa’ya göç etmişlerdir.
 • Bulgarlar: 668’den sonraki yıllarda karadenizin kuzeylerinden Balkanlar’a ve Volga nehri kıyılarına göç etmişlerdir.
 • Macarlar: 830 senesinden sonraki bölümlerde Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa’ya göç etmişlerdir.
 • Uygurlar: 840’ı takip eden yıllarda Orhun nehri bölgesinden İç Asya’ya göç etmişlerdir.
 • Peçenek, Kuman(Kıpçak) ve Uzlar: Bu devletler IX. ve XI. yüzyıllar arasında Hazar denizinin kuzeyinden doğu Avrupa ve Balkanlar’a göç etmişlerdir.
 • Oğuzlar: Son olarak Osmanlı devletinin de boyu olan Kayı boyu Oğuzların Bozok kollarından birisidir. Oğuzlar, X. ve XI. yüzyıllarda Orhun bölgesinden Seyhun nehri kenarlarına ve Maveraünnehir üzerinden İran’a ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Orta Asya topraklarından başka civarlara yapılan hemen hemen tüm Türk göçleri bu şekildedir. Şimdi bu göçlerin neden yapıldığını sizlere maddeler halinde paylaşalım. Ayrıca Orta Asya’dan Türk göçleri haritasına da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Orta Asya'dan Türk göçleri
Orta Asya’dan Türk göçleri

Neden Göç Ettiler?

 • Göçlerin en büyük nedenlerinden birisi de ekonomik sıkıntıdır. Yani ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması göçe sebep olmuştur.
 • Kuraklık, nüfus artışı ve otlak darlığı da aynı şekilde göç nedenlerinden diyebiliriz.
 • Bu topraklarda sınırlı bir tarım dışında sadece hayvan yetiştirilebilmesi.
 • Türklerde bir boyun(topluluğun) başka bir Türk boyunu yerinden çıkararak göçe mecbur etmesi.
 • Yabancı devletlerden (örneği Çin ve Moğol), ağır dış baskıya maruz kalmaları.
 • Kendilerinden başka milletlerin egemenliğini kabullenip istiklalden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih etmeleri de göçe büyük bir etkendir.
 • Fetih arzusu ve yeni vatanlar kurma fikri.

Göçlerin genel olarak nedenleri de bu şekilde diyebiliriz. Umarız yararlı olur. Herkese iyi dersler ve iyi çalışmalar dileriz…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir