Hatay’ın Anavatana Katılma Süreci

1921 Ankara Antlaşmasından sonra halkın büyük bir çoğunluğu Türk olan Hatay Ankara Antlaşması ile birlikte Fransız mandası altına girdi. Misakı milli sınırları içinde yer alan Hatay ilinin ülke toprağına katılması bir dizi süreç sonunda gerçekleşti. Türkiye Hatay halkının haklarını korumak ve bölgeye özerklik verilmesi için çalışmalar başlattı. İskenderun bölgesi için özel bir yönetim kurulacak bölgede Türk kültürü geliştirilecek ve Türk dili bölgede resmi bir niteliğe sahip olacaktı.

Fransa manda yönetimini 1921 de İskenderun Özerk sancağını Halep’e bağladı. Fransa 1926 yılında yaptığı seçimler sonucunda Bağımsız İskenderun devletini kurdu. Bu durum Suriye cephesinde tepkilere yol açtı. Fransa ikinci bir kararname ile bölgenin adını değiştirerek Kuzey Suriye Hükümeti adını verdi. İskenderun Sancağı Şam hükümetine bağlandı.

Türkiye 9 ekim 1936 yılında Fransa ülkesi ile görüşerek İskenderun sancağına bağımsızlık verilmesi gerektiğini söyledi. Fransa sorunu birleşmiş milletler cemiyetine götürdü. Götürme gerekçesi ise bu talebin Suriye ülkesinin toprak bütünlüğünü parçalamak olduğu fikrini öne sürdü.

İskenderun sorunu 14 Aralık 1936 yılında Milletler cemiyetinde ele alındı. İskenderun ve Hatay iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Suriye’ye bağlı olacak şekilde yarı özerklik verildi. 1937 yılında Türkiye ve Suriye arasında anlaşma imzalanarak Sanacak toprak bütünlüğü güvence altına alındı.

Hatay Millet meclisi 23 Haziran 1939 günü yaptığı toplantıda seçime giderek oy birliği ile Anavatana katılarak Hatay devleti sona erdi. Fransa Antlaşması ile Hatay artık Türkiye’nin bir toprağı olarak kabul edildi.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir